Search

Search, eller headhuntning, er en proaktiv og diskret søgning med fokus på relevante kandidater, der er 'passivt' søgende. Vi identificerer de bedste kandidater til en konkret arbejdsopgave, også selvom de ikke er aktivt jobsøgende.

Hos Team Boyatzis forgår search altid systematisk og professionelt, således at den ideelle kandidat bliver identificeret og motiveret til et jobskifte - i fuld fortrolighed.

Både kunde og kandidat skal opleve et professionelt forløb. Evnen til at finde den ideelle kandidat er tæt knyttet til konsulentens professionelle erfaringsgrundlag, et stort netværk og en progressiv og systematisk researchafdeling.

Alle kandidater i Team Boyatzis database har været igennem en første samtale, inden de bliver vurderet egnede til at indgå i databasen - ingen indgår i basen alene på baggrund af et fremsendt CV.

Fordelen ved search eller headhuntning er, at der typisk opnås et bedre og mere kvalificeret felt af kandidater.

Diskretionen er i højsædet og search er ofte mere attraktivt for kandidaterne, da henvendelsen kommer til dem og ikke fra dem.

Læs mere...

Om Team Boyatzis

Team Boyatzis er opkaldt efter den anerkendte professor Richard Boyatzis, der har givet sit tilsagn til, at vi kan benytte både efternavn og hans redskaber.

I en foranderlig verden er forandringsevne nøglen til overlevelse. Det stiller store krav til virksomhederne og til deres vigtigste ressource: medarbejderne.

En succesfuld virksomhed defineres af exceptionelle kandidater. Og en succesfuld kandidat defineres af en enestående virksomhed. At finde det ideelle match er en kompliceret proces, hvor indsigt og objektivitet er forudsætningen. Der findes ikke dårlige virksomheder eller uduelige kandidater - kun forkerte match.

Normalt får en rekrutteringsvirksomhed til opgave at skaffe kandidater med bestemte kvalifikationer. Det har Team Boyatzis vendt på hovedet.

Mennesker tager i dag personlig og erhvervsmæssig udvikling alvorligt. Skal man i gang med sin karriere, eller er man ved et karriereskifte, så er et Team Boyatzis forløb en oplagt mulighed for målrettet udvikling.

Kandidaten gennemgår et forløb med udgangspunkt i Richard Boyatzis’ 5 erkendelser. I forløbet afdækkes kandidatens styrker og svagheder samt udviklingsmuligheder og fremtidige mål. Kandidater, der har været igennem processen i Team Boyatzis, er mere selvbevidste og målrettede.

En screening af virksomhederne sikrer et perfekt match med en kandidat, der har været igennem vores udviklingsforløb. Screenede virksomheder får kandidater præsenteret uden omkostninger i forhold til kandidatens udviklingsforløb. Kandidaterne bliver udelukkende matchet med virksomheder, der passer 100 % til kandidat og virksomhed.

Vi udfører naturligvis også traditionel rekruttering af ledere og specialister via search og selection med spændende nye vinklinger.

I Team Boyatzis vil du kun møde konsulenter med en massiv teoretisk og praktisk erfaring.

Vi har konsulenter og kandidater over hele landet.

Læs mere...