Til virksomheder

Team Boyatzis arbejder med rekruttering af kandidater til virksomheder, som lægger vægt på den højeste kvalitet i rekrutteringsprocessen. Rekruttering sker via search eller selection, hvor de mest velegnede kandidater omhyggeligt findes eller udvælges. Traditionelt ....men med nye og differentierede vinklinger.

Den kvalitet, der er indeholdt i afdækning af kompetencerne, er proportional med kvaliteten af matchet. Et succesfuldt match tager udgangspunkt i en professionel og detaljeret beskrivelse af jobmuligheden hos kunden samt en dybdegående afdækning af kandidaten. Derfor sætter Team Boyatzis altid kunden og kandidaten i centrum - for at opnå succes for alle parter.

Virksomhedernes åbenhed er en forudsætning for dybdegående kompetenceafdækning af virksomhedens kerneproces, udviklingstrin, værdigrundlag - og selvfølgelig afdækning af stillingens ansvars- og arbejdsopgaver samt en vurdering af den ideelle kandidat til netop dette job.

På baggrund af kompetenceafdækning og vurdering udarbejder vi en nøjagtig og detaljeret stillingsprofil, som efterfølgende bliver den fælles referenceramme for jobbet.

Samtlige kandidater i Team Boyatzis database har vi personligt interviewet og efterfølgende vurderet egnet til at indgå i databasen.

Team Boyatzis besætter stillinger for både private, offentlige og frivillige organisationer på alle niveauer i organisationen.

Team Boyatzis arbejder i dybden og ikke i bredden. Vi har fokus på stillinger indenfor nøje udvalgte områder, som vi både på arbejdsgiversiden og på kandidatsiden har fuld indsigt i: ”Team Boyatzis konsulenter besætter kun stillinger, som de selv vil kunne bestride”.

Vi melder klart ud - så en virksomhed kan altid være sikker på, at når Team Boyatzis har sagt ja til at løse en opgave, så er beslutningen truffet på baggrund af en klar vurdering af opgavens løsning.

Team Boyatzis er personlig rådgiver for kandidaten i 3 måneder efter ansættelsen og følger dermed op på alle relevante forhold.

Tilbage til top