Personanalyser

I gamle dage ”testede” vi vores medarbejdere. Vi havde en forestilling om at sådanne test kunne sikre os mod at begå fejl. Kandidaterne oplevede en slags testskræk og det er der sjældent kommet noget godt ud af.

I dag tester vi ikke mennesker. Vi udarbejder en analyse, som beskriver nogle bevidste og ubevidste adfærdstræk. En analyse er ikke et produkt, der kommer frem med et on/off resultat. Det er snarere et materiale til at uddybe en efterfølgende samtale. Samtalen er formålet, og analysen er blot et værktøj til at kvalificere samtalen. Når vi analyserer i rekrutteringssammenhæng gør vi som hovedregel brug af EXTENDED DISC.

I vores udviklingsforløb gør vi brug af  dansk psykologisk forlags personanalyse - NEO-PI-R. En normal analyse af en person er et øjebliksbillede. En NEO-PI-R er modsat en stabil analyse, som vil vise det samme resultat, når den der udfylder den er ældre end 25. Vi formes i vores unge alder, og omkring 18-25 års alderen er vores grundadfærd blevet formet. Sammen med Ricard Boyatzis 5 erkendelser sammensætter vi et udviklingsforløb på baggrund af den omfattende NEO-PI-R analyse.

Du kan logge ind her og udfylde en profil.

Log ind på: www.myedos.com

Tilbage til top