Kandidatudviklingsforløb

Hos Team Boyatzis er vi af den klare overbevisning, at øget selvindsigt og fokus på udvikling er måden, hvorpå man som individ opnår succes. Team Boyatzis har på den baggrund udarbejdet en kandidatudviklingsproces med vægt på netop selvindsigt og personligudvikling inspireret af Richard Boyatzis teorier.

Team Boyatzis erkender, at kandidater i stigende omfang tager egen karriereudvikling alvorligt, hvorfor et kandidatudviklingsforløb, som resulterer i et målrettet udviklingsforløb, er særdeles relevant.

Team Boyatzis opstiller sammen med kandidaten en karriereplan ud fra bl.a. personlig sparring og brug af professionelt analyseværktøj. I denne proces afdækkes faglige og personlige kompetencer og eventuelle mangler – herunder hvorledes kandidaten arbejder under pres. Dernæst vejledes i, hvilke virksomhedstyper, stillinger og ikke mindst kulturer, der vil være ideel for kandidaten. Hele afdækningsprocessen nedskrives og udleveres til kandidaten.

Kandidaten vil være klædt fuldt på til at finde det ideelle job i den ideelle virksomhed.

Forløbet er inddelt i 5 moduler, som anbefales taget i et samlet forløb. Samlet vil de 5 moduler tage op mod ½ år:

kandidatforloeb

1. BASIC

Hvem er jeg? – Hvad er min vision? Med udgangspunkt i en personprofilanalyse skaber vi sammen et billede af, hvem du er. Du bliver ledt igennem Boyatzis 5 erkendelser, som er din personlige strategiplan. Sammen skaber vi et ideal billede af en mulig fremtid. Modulet forudsætter, at du selv arbejder med din egen udvikling mellem møderne. Dette modul giver dig et billede af dine fremtidige udfordringer og muligheder.

Omfang: 4 møder.

2. EXTENDED

Hvordan når jeg min vision? Med udgangspunkt i dit basic forløb arbejder vi i dette modul med at få implementeret nogle konkrete handlinger i din udvikling. Vi kommer tættere på din selvforståelse, så du bliver mere bevidst om din adfærd. Hvilke handlinger bringer dig tættere på din vision, og ikke mindst, - hvad bringer dig bare længere og længere væk? Vi skaber en udviklingsplan for dig. Team Boyatzis er synonym med din 5. erkendelse, - altså én der giver dig en kærlig, men bestemt realistisk vejledning.

Omfang: 6 møder.

3. ADVANCED

Hvad skal jeg arbejde med i fremtiden? I dette modul arbejder vi sammen om at skabe et billede af, hvorledes din perfekte arbejdsplads ser ud. Med udgangspunkt i dine kompetencer og ønsker skabes der et billede af den ideelle arbejdsplads. En sådan arbejdsplads vil styrke dine ønsker for fremtiden gennem at være eksponent for at arbejde på en måde, der fremmer dine udviklingsplaner.

Omfang: 4 møder.

4. JOBBET

Sammen finder vi den perfekte arbejdsplads til dig. Når du har gennemgået vores afklaringsforløb, finder vi sammen den ideelle virksomhed til dig. Du får adgang til nogle af de virksomheder, Team Boyatzis har screenet til sine kandidater. Udover dette er vi behjælpelige med at skrive ansøgning, forberede til samtaler m.m. Vi slipper dig ikke, før du har fået nyt job. Finder du selv et job, hjælper vi dig med at sikre, at du tager den rigtige beslutning.

Omfang: 4 møder.

5. PERSONLIGT LEDERUDVIKLINGSFORLØB

Hvordan udvikler jeg mit lederskab? Med udgangspunkt i din NEO-PI-R analyse arbejder vi på at udvikle dit lederskab. Du får en lang række ledelsesværktøjer, som gennem praktiske øvelser bliver indlært både teoretisk som praktisk. Dette forløb er klasseundervisning sammen med andre lederkandidater. Mellem modulerne skal der påregnes hjemmearbejde.

Omfang: 4 dagsmøder.

Tilbage til top