Etik

En ansættelse er en yderst vigtig beslutning for kandidaten. Derfor er kandidatens tillid yderst betydningsfuld. I Team Boyatzis’ forretningsstandarder indgår således strenge krav til etik og fortrolighed.

Fortrolighed er for Team Boyatzis lig med kvalitet - og kvalitet er overlevelseskriteriet i en konkurrenceorienteret branche som denne. Fortrolighed er en dyd, og ingen oplysninger videregives uden vedkommendes specifikke accept i hvert tilfælde!

Team Boyatzis stiller alle kandidater ens, og behandler den enkelte individuelt og med respekt. Ved gennemførelse af tests følger vi altid op over for kandidaten. Referencer tager vi kun efter forudgående aftale.

Team Boyatzis er godkendt af Datatilsynet til at inddrive og opbevare fortrolige oplysninger. Alle er dermed sikret, at data bliver behandlet ud fra Datatilsynets forskrifter. Ingen data optages i Team Boyatzis database uden et gennemført interview og en efterfølgende vurdering.

Hos Team Boyatzis er vi fuldt klar over betydningen af det arbejde, vi udfører - og at vi har med mennesker at gøre. Mennesker er forskellige, og vigtigheden af at få lavet en professionel og klar personvurdering i forbindelse med alle rekrutteringsopgaver er derfor af største betydning.

Tilbage til top